IMG_2643.jpg

維多利亞一日遊

搭乘BC渡輪

IMG_2400.jpg IMG_2368.jpg IMG_2355.jpg IMG_2373.jpg IMG_2384.jpg IMG_2376.jpg IMG_2387.jpg IMG_2391.jpg

卑詩省議會大廈 維多利亞港灣

IMG_2498.jpg IMG_2412.jpg IMG_2423.jpg IMG_2428.jpg IMG_2429.jpg IMG_2434.jpg IMG_2435.jpg IMG_2438.jpg IMG_2444.jpg IMG_2447.jpg IMG_2451.jpg IMG_2455.jpg IMG_2456.jpg IMG_2465.jpg IMG_2486.jpg IMG_2493.jpg IMG_2499.jpg IMG_2500.jpg

加拿大的1號國道公路起點~MILE 0

IMG_2527.jpg IMG_2509.jpg IMG_2519.jpg IMG_2520.jpg IMG_2522.jpg IMG_2523.jpg IMG_2524.jpg IMG_2526.jpg IMG_2511.jpg IMG_2530.jpg IMG_2533.jpg IMG_2534.jpg

 

IMG_2539.jpg IMG_2541.jpg IMG_2542.jpg IMG_2546.jpg IMG_2548.jpg IMG_2551.jpg

布查花園

IMG_2552.jpg IMG_2555.jpg IMG_2559.jpg IMG_2565.jpg IMG_2566.jpg IMG_2568.jpg IMG_2570.jpg IMG_2574.jpg IMG_2578.jpg IMG_2581.jpg IMG_2583.jpg IMG_2587.jpg IMG_2590.jpg IMG_2600.jpg IMG_2616.jpg IMG_2625.jpg IMG_2631.jpg IMG_2633.jpg IMG_2636.jpg IMG_2638.jpg IMG_2640.jpg IMG_2641.jpg IMG_2646.jpg IMG_2653.jpg IMG_2656.jpg IMG_2661.jpg IMG_2663.jpg IMG_2667.jpg IMG_2671.jpg IMG_2675.jpg IMG_2678.jpg  (未設定內容)

創作者介紹
創作者 阿寶 的頭像
阿寶

pou阿寶的部落格

阿寶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()