IMG_7577.jpg

寒河江公園

種植了一千多株櫻花的寒河江公園,

櫻花盛開綻放時吸引許多遊客欣賞,

也是山形縣的賞櫻名所。

以染井吉野櫻、大島櫻、八重櫻最為著名之。

IMG_7507.jpg IMG_7622.jpg IMG_7485.jpg IMG_7486.jpg IMG_7487.jpg IMG_7493.jpg IMG_7495.jpg IMG_7497.jpg IMG_7498.jpg IMG_7511.jpg IMG_7516.jpg IMG_7519.jpg IMG_7520.jpg IMG_7522.jpg IMG_7523.jpg IMG_7536.jpg IMG_7537.jpg IMG_7543.jpg IMG_7544.jpg IMG_7549.jpg IMG_7553.jpg IMG_7556.jpg IMG_7558.jpg IMG_7561.jpg IMG_7563.jpg IMG_7564.jpg IMG_7569.jpg IMG_7571.jpg IMG_7572.jpg IMG_7575.jpg IMG_7576.jpg IMG_7587.jpg IMG_7588.jpg IMG_7590.jpg IMG_7599.jpg IMG_7612.jpg IMG_7619.jpg

山形 天童公園

IMG_7629.jpg IMG_7626.jpg IMG_7638.jpg IMG_7630.jpg IMG_7642.jpg IMG_7643.jpg IMG_7651.jpg IMG_7655.jpg IMG_7656.jpg IMG_7663.jpg IMG_7668.jpg IMG_7669.jpg IMG_7672.jpg IMG_7674.jpg IMG_7681.jpg IMG_7689.jpg IMG_7693.jpg IMG_7719.jpg IMG_7730.jpg IMG_7731.jpg IMG_7743.jpg IMG_7746.jpg IMG_7747.jpg IMG_7749.jpg IMG_7755.jpg IMG_7760.jpg IMG_7838.jpg IMG_7844.jpg IMG_7848.jpg IMG_7852.jpg IMG_7854.jpg IMG_7858.jpg IMG_7859.jpg IMG_7865.jpg IMG_7867.jpg IMG_7878.jpg IMG_7879.jpg IMG_7895.jpg  (未設定內容)

創作者介紹
創作者 阿寶 的頭像
阿寶

pou阿寶的部落格

阿寶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()