IMG_8796.jpg

千秋公園

公園由久保田城的本丸・二之丸遺跡修建而來。

這裡曾是江戶時代時秋田藩佐竹所居住的城池。

IMG_8767.jpg IMG_8695.jpg IMG_8810.jpg IMG_8808.jpg IMG_8793.jpg IMG_8841.jpg IMG_8851.jpg IMG_8765.jpg IMG_8818.jpg IMG_8717.jpg IMG_8757.jpg IMG_8730.jpg IMG_8837.jpg IMG_8732.jpg IMG_8811.jpg IMG_8813.jpg IMG_8821.jpg IMG_8822.jpg IMG_8827.jpg IMG_8828.jpg IMG_8758.jpg IMG_8745.jpg IMG_8744.jpg IMG_8743.jpg IMG_8748.jpg IMG_8750.jpg IMG_8741.jpg IMG_8862.jpg  (未設定內容)

創作者介紹
創作者 阿寶 的頭像
阿寶

pou阿寶的部落格

阿寶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()