IMG_6531.jpg

金刀比羅宮

位於香川縣西部海拔 521 米的象頭山山腰上。

這裏因供奉著被稱爲“金毗羅”的海上守護神而聞名,

它有治療疾病、消災避禍、帶來好運的神明,

因此自古以來一直香火興旺。

 

IMG_6454.jpg IMG_6460.jpg IMG_6463.jpg

金刀比羅宮入口

IMG_6465.jpg

金刀比羅宮導覽圖

IMG_6466.jpg

 

IMG_6467.jpg

步道導覽圖

IMG_6470.jpg

 

IMG_6472.jpg IMG_6475.jpg IMG_6477.jpg IMG_6478.jpg IMG_6483.jpg IMG_6485.jpg IMG_6487.jpg IMG_6488.jpg IMG_6489.jpg IMG_6510.jpg IMG_6506.jpg IMG_6512.jpg IMG_6515.jpg IMG_6516.jpg IMG_6517.jpg

旭社

IMG_6520.jpg

 

IMG_6522.jpg

金刀比羅宮牌樓

IMG_6493.jpg

 

IMG_6497.jpg IMG_6498.jpg IMG_6499.jpg IMG_6503.jpg IMG_6505.jpg IMG_6525.jpg IMG_6526.jpg IMG_6528.jpg IMG_6529.jpg

金刀比羅宮御本宮

IMG_6530.jpg

 

IMG_6532.jpg IMG_6583.jpg IMG_6586.jpg IMG_6533.jpg IMG_6580.jpg IMG_6534.jpg

奧社入口

IMG_6540.jpg

 

IMG_6541.jpg IMG_6542.jpg IMG_6543.jpg IMG_6544.jpg IMG_6545.jpg IMG_6546.jpg

奧社

IMG_6548.jpg IMG_6550.jpg IMG_6552.jpg IMG_6555.jpg IMG_6557.jpg IMG_6560.jpg IMG_6563.jpg IMG_6565.jpg IMG_6567.jpg

 

IMG_6590.jpg IMG_6592.jpg IMG_6594.jpg IMG_6595.jpg IMG_6596.jpg   (未設定內容)

    全站熱搜

    阿寶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()