IMG_4488.jpg

蔣氏故居

位於奉化市溪口境內的蔣氏故居系群體建築,

它包括豐鎬房、小洋房、玉泰鹽鋪、文昌閣等。

IMG_4428.jpg

 

 

 IMG_4441.jpg IMG_4442.jpg IMG_4444.jpg IMG_4452.jpg IMG_4456.jpg IMG_4457.jpg IMG_4458.jpg IMG_4459.jpg IMG_4462.jpg IMG_4471.jpg IMG_4472.jpg IMG_4474.jpg IMG_4475.jpg IMG_4477.jpg IMG_4478.jpg IMG_4479.jpg IMG_4480.jpg IMG_4483.jpg IMG_4487.jpg  IMG_4492.jpg IMG_4493.jpg IMG_4499.jpg IMG_4500.jpg IMG_4502.jpg IMG_4505.jpg IMG_4510.jpg IMG_4513.jpg IMG_4514.jpg IMG_4518.jpg IMG_4519.jpg IMG_4524.jpg IMG_4528.jpg IMG_4531.jpg IMG_4533.jpg IMG_4539.jpg IMG_4547.jpg IMG_4559.jpg IMG_4562.jpg IMG_4564.jpg IMG_4572.jpg IMG_4573.jpg IMG_4582.jpg 

濟公院

位於天台赤城山,濟公院分為東院和西院,

其中以西院最大,位於赤城山的半山腰處。

濟公院是典型的明清建築風格,

依山而建,總共有三層

 IMG_4594.jpg IMG_4596.jpg IMG_4597.jpg IMG_4598.jpg IMG_4600.jpg IMG_4601.jpg IMG_4602.jpg IMG_4603.jpg IMG_4606.jpg IMG_4607.jpg IMG_4611.jpg IMG_4620.jpg IMG_4622.jpg IMG_4624.jpg IMG_4625.jpg IMG_4626.jpg IMG_4630.jpg

濟公故居

天臺縣人民政府為挖掘,地方歷史文化資源,

弘揚濟公文化,讓濟公精神千秋永傳,

決定在石牆頭複建濟公故居,讓雲遊四方的濟公,

在故鄉有一個真正的老家

IMG_4632.jpg IMG_4636.jpg IMG_4639.jpg IMG_4640.jpg IMG_4642.jpg IMG_4645.jpg IMG_4650.jpg IMG_4653.jpg IMG_4655.jpg IMG_4656.jpg IMG_4658.jpg IMG_4659.jpg IMG_4669.jpg IMG_4671.jpg IMG_4672.jpg IMG_4681.jpg  (未設定內容)

    全站熱搜

    阿寶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()