IMG_0647.jpg

天門山景區

位於廣西桂林市資源縣北部,因天門山而得名

,天門山雄鎮資江,形狀像天門中開,

亦是國家森林公園、國家地質公園、

自治區級風景名勝區。

IMG_0614.jpg IMG_0613.jpg IMG_0617.jpg IMG_0619.jpg IMG_0621.jpg IMG_0623.jpg IMG_0629.jpg IMG_0631.jpg IMG_0634.jpg IMG_0635.jpg IMG_0650.jpg IMG_0653.jpg IMG_0655.jpg IMG_0658.jpg IMG_0670.jpg IMG_0680.jpg IMG_0695.jpg IMG_0697.jpg IMG_0704.jpg IMG_0705.jpg IMG_0709.jpg IMG_0716.jpg IMG_0719.jpg IMG_0723.jpg IMG_0724.jpg IMG_0730.jpg IMG_0739.jpg  (未設定內容)

    全站熱搜

    阿寶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()